23 ARTS - BROTHERS PROJECTIONS
Roser Vilà Puig

Trajectòria de més de 30 anys en l’ acompanyament, la producció i la distribució d’ espectacles de titelles.

Trajectòria

Trajectòria de més de 30 anys en l’ acompanyament, la producció i la distribució d’ espectacles de titelles.

Cies amb les que col.labora en la actualitat: Eudald Ferré&Luca Ronga, Mimaia Teatro, Pelele, Théâtre de Toupine , Javier Aranda y Los Grumildos