Biel Porcel


Biel Porcel
Companyia Binixiflat
Tel. 670092933
hola@binixiflat.cat
binixiflat.cat/


   Trajectòria


BINIXIFLAT és una companyia professional de Teatre de titelles fundada per Biel Porcel a Mallorca el 1979 i refundada a Arenys de Munt l’any 1985. Va néixer amb vocació d’investigar en el camp del teatre visual, d’objectes i de figures, portem el teatre, la il·lusió i la festa a tot arreu on anem.