Nova reunió amb l’Institut Ramon Llull

Tal com es va quedar en la reunió del 20 de juliol 2022, el 27 d’octubre 2022 ens hem tornat a reunir les associacions sectorials d’Arts Escèniques, entre les que hi ha UNIMA Catalunya com a representant dels titellaires, amb l’Institut Ramon Llull per parlar de la propera convocatòria d’ajuts a la mobilitat.

Llavors els vàrem fer un seguit de propostes per esmenar les condicions sota les que es volia convocar l’ajut del 2023. Vegeu l’informe aquí. Un cop s’ho han estudiat entre l’equip tècnic i el jurídic, han arribat a redactar una proposta, que satisfà parcialment les nostres reivindicacions, una part de les quals està en l’aire, perquè les ha d’aprovar la Junta Directiva, que no es reunirà fins el 15 de desembre, per la qual cosa el redactat no serà definitiu fins a finals de desembre.

Resumint-ho, les properes convocatòries tornaran a ser de concurrència competitiva (valoració per punts i repartiment de la partida disponible) amb una única convocatòria pel mes d’abril o maig i una única sol·licitud recollint les actuacions en gira o temporada previstes o fetes entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost del 2023, amb una despesa mínima subvencionable de 1000 euros i almenys una actuació a l’estranger (fora de l’Estat espanyol). Independentment dels punts obtinguts, el mínim atorgable serà de 600 euros per sol·licitud. Les despeses subvencionables seran les mateixes, però s’augmentarà en un 20% el preu del quilometratge i si el contracte ho exigeix, es cobriran les despeses d’assegurances RC. En els espectacles de text, es valorarà especialment les que es facin en català. Comptaran amb 1 milió d’euros de dotació si s’aproven els nous pressupostos de la Generalitat, sinó s’hauran ajustar al que es dictamini.

De cara al 2023 es convocaran sessions informatives, perquè els grups i companyies puguin participar-hi i rebre de l’Institut l’assessorament que els calgui.

PUBLICA UNA NOTÍCIA

Si estàs associat a UNIMA CATALUNYA, pots publicar una noticia o qualsevol esdeveniment.

Últimes notícies Unima