Històric d’UNIMA Catalunya

UNIMA Catalunya es constituí formalment com a Associació el 14 de febrer de 1983, amb el suport de la pràctica totalitat de titellaires del país.

L’any 1984, conjuntament amb les recent nascudes UNIMA Andalucia, UNIMA Euskal-Herria i UNIMA País Valencià, es fundà UNIMA Federación España a la qual s’hi afegirien els altres centres territorials que han anat sorgint, com són: Titereros Asociados de Castilla La Mancha, UNIMA Aragón, UNIMA Asturias, UNIMA Castilla-La Mancha, UNIMA Castilla y León, UNIMA Extremadura, UNIMA Galicia, UNIMA Illes Balears, UNIMA Madrid i UNIMA Murcia.

Des de la seva constitució, UNIMA Catalunya ha esdevingut referència del Teatre de Titelles a Catalunya i les seves activitats s’han diversificat tant com ha pogut. Sempre des del voluntariat i la militància titellaire, ja que no hi ha cap càrrec remunerat.

Gràcies a les persones i companyies o grups de titellaires que s’hi ha associat i a les iniciatives endegades des d’UNIMA Catalunya, s’han pogut afrontar problemàtiques solidàries, representar el sector davant de les Institucions, realitzar activitats socials i culturals, així com fer actes promocionals i accions reivindicatives pròpies del sector.