ÈXIT DE L’ASSEMBLEA GENERAL

El divendres 6 de novembre 2020 ha tingut lloc via Internet l’Assemblea General d’Unima Catalunya, amb la participació de vint-i-dos membres de l’Associació.

El primer punt de l’Ordre del Dia ha estat el nomenament del Soci d’Honor d’enguany que, per a absoluta sorpresa de l’interessat, ha estat en Carles Cañellas, un històric titellaire que segueix en actiu i ben viu.

Després, entre d’altres temes més feixucs del segon punt, s’ha fet un repàs a les activitats desenvolupades per l’Associació al llarg d’aquest 2020 com ara els cursos i tallers presencials i online, o la participació com a representants del sector, en les reunions i taules de debat i treball, convocades per les Institucions.

En el tercer, renovació de la Junta, s’ha informat de la baixa d’en Xesco Quadras com a vocal, i de l’entrada oficial de l’Elena Díez, que de fet ja en formava part, en entrar a donar un cop de mà quan la Lídia Clua va agafar la baixa maternal. En Xesco ha estat membre de la Junta des de la seva re-fundació i la seva aportació ha sigut extraordinària, pel rigor i capacitat analítica demostrada tot al llarg d’aquests anys. Moltes gràcies Xesco!

En el quart punt, idees pel 2021, s’ha aprofitat per demanar als associats i associades que aportin idees i s’ofereixin a treballar-hi, perquè les capacitats executives dels membres de la Junta són limitades i no es pot arribar a tot. Prenem nota de tothom que s’ha ofert i esperem comptar-hi aviat. I la resta, no us preocupeu, si cal també us buscarem perquè ens ajudeu. 🙂 🙂 🙂