Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 en el nostre Sector

2a. enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 en el sector del Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes.

La primera enquesta que es va fer per recollir dades relacionades amb els efectes de la COVID es referia als mesos de març, abril i maig 2020. Ara, per poder completar el cicle anual, l’equip de Titeredata ha preparat aquesta segona enquesta per recollir les dades de tot el 2020.

Es tracta d’una sèrie de preguntes molt concises, que busquen obtenir les dades objectives més importants i determinants que permetin deduir i demostrar els efectes que ha tingut la pandèmia en l’economia i el desenvolupament professional dels artistes, companyies, festivals, teatres, museus, constructors i demés especialitats de l’ecosistema titellaire de l’Estat.

Aquestes dades són de molta importància en la determinació de prioritats per a la recuperació del Sector en el seu conjunt i en les seves diferents modalitats. Igualment apuntaran indicacions clares sobre els ajuts i les línies estratègiques de suport que s’haurien d’exigir a les diferents Administracions.

Us convidem a respondre l’enquesta, que com la primera és anònima, i pot ser de gran ajuda reivindicativa.

Si no l’haguéssiu rebut, poseu-vos en contacte amb Titeredata.