Presentació

UNIMA és l’Associació que agrupa, defensa i representa a titellaires i amants de les Arts que li són vinculades.

Aquesta Organització No Governamental, que gaudeix d’Estatut Consultiu de la UNESCO, està present en prop d’un centenar d’Estats i és constituïda per un centenar i mig d’Associacions d’àmbit Nacional o Territorial de tot el món.

UNIMA Catalunya es constituí formalment com a Associació el 14 de febrer de 1983, amb el suport de la pràctica totalitat de titellaires del país, sent l’hereva de la primigènia Associació Catalana de Titellaires, constituïda uns anys abans.

Degut a què els Estatuts d’Unima Internacional només accepten els Centres Nacionals Estatals, UNIMA Catalunya forma part de la UNIMA Federación España, que és l’ens sota el que -des de l’any 1984- es coordinen totes les Associacions Territorials de l’Estat espanyol.

Des de la seva constitució, UNIMA Catalunya ha esdevingut referència del Teatre de Titelles a Catalunya i les seves activitats s’han diversificat tant com ha pogut. Sempre des del voluntariat i la militància titellaire, ja que no hi ha cap càrrec remunerat.

Gràcies a les persones i companyies o grups de titellaires que s’hi han associat i a les iniciatives endegades des d’Unima Catalunya, s’han pogut afrontar problemàtiques solidàries, representar el sector davant de les Institucions, realitzar activitats socials i culturals, així com fer actes promocionals i accions reivindicatives pròpies del sector.

MEMBRES ACTUALS DE LA JUNTA