Eudald Ferré Serra


Eudald Ferré Serra
Companyia Eudald Ferré Teatre de Titelles i Màscares
Tel. 607 990 265
companyia@eudaldferre.cat
www.eudaldferre.cat


  Trajectòria


  • Títol d’Art Dramàtic a l’Escola Municipal d’Art Dramàtic Josep Ixart de Tarragona.
  • Diplomatura d’Art Dramàtic. Especialitat Titelles i Objectes. Institut del Teatre de Barcelona. Direcció: Josep M. Carbonell, Alfred Casas i Joan Baixas.
  • De 1986 a 2014 Va ser fundador i membre de la Companyia d’Espectacles Pa Sucat S.C.C.L.
  • Director artístic del GUANT, Festival Internacional de Teatre de Titelles de Valls.
  • Director conjuntament amb Luca Ronga del projecte Atelier della Luna Cursos internacionals de teatre.
  • 2014 crea la seva pròpia companyia, Eudald Ferré-Teatre de titelles i màscares
  • Professor de titelles a l’Institut del Teatre de Barcelona.
  • President UNIMA Catalunya